Naše recenze z nákupního portálu

Avatar Milada R.
23.01.2024
5.005.005.005.005.00
Výhody:
kvalitní zboží a rychle dodáno neznám
Celkový názor:
Dobré zkušenosti a zboží odpovídá kvalitě byť za vyšší ceny
Avatar Pavel K.
17.01.2024
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Rychlá a bezproblémová reakce na objednávku.
Avatar Petr B.
09.12.2023
4.504.504.504.504.50
Výhody:
Rychlé dodání
Avatar marie s.
04.12.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
široká nabídka, slušné ceny, bleskové dodání-nelze nic vytknout, bohužel musím produkt pro nevyhovující velikost vrátit, ale určitě se opět do e-shopu vrátím
Avatar Eva B.
11.11.2023
5.005.005.005.005.00
Celkový názor:
Skvělá komunikace a rychle doručení. Vysoká kvalita i krásný styl oblečení.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Active Point s.r.o.
IČO 43923097

se sídlem
Tatranská Lomnica 131
Vysoké Tatry, 059 60 . (Dále jen: "provozovatel").

Kontaktní údaje provozovatele jsou:

Tatranská Lomnica 32
Vysoké Tatry, 059 60
Tel .:+421 948 208 847
E-mail:info@norwayshop.sk


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
provozovatel nevymenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobníúdaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
Prevádzkovateľ zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,
Váš souhlasse zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
účelemzpracování osobních údajů je
vybavenie Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,
zasílání obchodních sdělenía výkon dalších marketingových aktivit.
ze strány provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl / la svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, nežje odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zabezpečenoe marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- menoa příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v Zákoně máte
právo na přístup ku svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
právo navýmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
právo vznést proti zpracování podle § 27 Zákona,
právona přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
prevádzkovateľ přijal technické opatření k zajištění datových úložišť (uprihlasovacie jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčena místnost).
provozovatel prohlasuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmio podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / oboZnamená s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl / la.

tyto podmínění nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.